صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
شورای سیاستگذاری

دکتر علی اکبر ولایتی

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماریهای ریوی، عضو هیات علمی دانشگاه

فوق تخصص عفونی اطفال، استاد، 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر قاسم جان بابائی

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فوق تخصص خون وآنکولوژی، استاديار، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر ابراهیم گلمکانی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دکتر پیرحسین کولیوند

مشاور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور

دكتري مديريت رفتار سازماني

دکتر علی امیر سوادکوهی

رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران

متخصص بيهوشي و فلوشيپ مراقبتهاي وي‍ژه عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

آقای دکتر محمد فتحی

رئیس مرکز تحقیقات بهبود کیفیت مراقبتهای ویژه

متخصص بيهوشي و فوق تخصص مراقبتهاي وي‍ژه، دانشیار،

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر محمد مهدی سپهری

مدیر گروه مهندسی صنایع در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس

دکتری مهندسی صنایع، استاد، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نادر مرکزی مقدم

معاون طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
برگزارکنندگان و همکاران