صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Congress Scientific Boardکمیته علمی

دکتر محمد مهدی سپهری

دبیر کمیته علمی

دکتری مهندسی صنایع، استاد، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین ابویی مهریزی

دکتری مهندسی سیستمها وتحقیق درعملیات، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر عبداله آقایی

دکتری مهندسی صنایع، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر بختیار استادی

مهندسی صنایع، استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا ایزدبخش

دکتری تخصصی مهندسی صنایع، استادیار، دانشگاه خوارزمی

دکتر بیگ محمدی

متخصص بیهوشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مرتضی باقرپور

دکتری مهندسی صنایع، استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر نادر توکلی

رئیس انجمن طب اورژانس ایران

دکتر گلناز تاج الدین

مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا جماعتی

فوق تخصص ریه، استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر عمار جلالی منش

دکتری تخصصی مهندسی صنایع، استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان وزارت بهداشت

دکتر سید مهدی حسینی مطلق

دکتری مهندسی صنایع، استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر تکتم خطیبی

مهندسی صنایع، استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حسام الدین ذگردی

دکتری مهندسی صنایع، استاد، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا رضایی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر افشین زرقی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سمیه سادات

مهندسی صنایع، استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا سلیمی

رئیس انجمن بیهوشی ایران

 دکتر علی امیر سوادکوهی

رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران، متخصص بيهوشي و فلوشيپ مراقبتهاي وي‍ژه عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر بهروز فرزانگان

متخصص بيهوشي و فوق تخصص مراقبتهاي وي‍ژه، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد فتحی

متخصص بيهوشي و فوق تخصص مراقبتهاي وي‍ژه، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پیرحسین کلیوند

رئیس اورژانس کشور

دکتر ابراهیم گلمکانی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر نادر مرکزی مقدم

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر عطا محمودپور

متخصص بیهوشی، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر مسعود ماهوتچی

دکتری مهندسی سیستم ها، استادیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر محمد مدرس یزدی

دکتری مهندسی سیستمها وتحقیق درعملیات، استاد، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر رضا ملک زاده

فوق تخصص گوارش، معاون تحقیقات وزارت بهداشت

دکتر میر محمد میری

فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر اتابک نجفی

متخصص بیهوشی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید محمد رضا هاشمیان

متخصص بيهوشي و فوق تخصص مراقبتهاي وي‍ژه، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر الهام یاوری

مهندسی صنایع، استادیار، دانشگاه تربیت مدرس


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
برگزارکنندگان و همکاران